Jak často chodit na lymfodrenáž

Chcete se ve svém těle cítit dobře? Lymfatická masáž může přinášet výrazné zdravotní i estetické benefity, ať už jde o snížení otoků, zbavení se celulitidy, urychlení regenerace nebo podporu léčby různých zdravotních problémů. Aby byla lymfodrenáž účinná a přinesla požadovaný efekt, je důležité ji absolvovat pravidelně, obvykle po dobu několika týdnů až měsíců.

V tomto článku se podíváme na to, jaká frekvence lymfodrenáže je pro vaše tělo optimální a jak dlouho byste terapii měli navštěvovat.

Proč chodit na lymfodrenáž

Lymfodrenáž je terapeutická procedura, která napomáhá odstranění toxických látek a přebytečné vody ven z těla. Stimulace lymfatického systému umožňuje volný odtok lymfy a umožňuje uvolnit škodlivé látky z tkání. Pokud se lymfa v organismu hromadí, tělo se zanáší toxiny, což může způsobit nepříjemné otoky, tzv. lymfedémy. Správná činnost lymfatického systému ovlivňuje také obranyschopnost organismu, proto se při jeho omezené funkci mohou objevit různé zdravotní potíže, vyčerpání a únava.

Přístrojová vs. manuální lymfodrenáž

Manuální a přístrojová lymfodrenáž jsou dva základní typy terapie, z nichž každá přináší své výhody i omezení. Rozhodnutí, která z nich je pro vás ideální, závisí na řadě faktorů, od času, který do procedury chcete investovat, aktuálního zdravotního stavu až po vaše finanční možnosti.

Manuální lymfodrenáž slouží zejména jako podpůrná terapie při léčbě zdravotních obtíží, lze ji však využít také jako estetickou proceduru. Výhodou je osobnější přístup, který umožňuje lépe reagovat na vaše individuální potřeby, je ale časově i finančně náročnější.

Přístrojová lymfodrenáž bývá efektivnější z hlediska času, je tedy finančně dostupnější, osobní přístup je však omezený. Indikována je především k estetický účelům jako doplňující procedura manuální lymfatické masáže.

Manuální lymfodrenážPřístrojová lymfodrenáž
Jako podpora při léčbě zdravotních problémů, estetická proceduraEstetická procedura, vhodná jako doplněk manuální formy
Časově náročnější, cca 60 – 90 minČasově méně náročná, cca 60 min
Finančně náročnější, v určitých případech může přispět či zcela hradit ZPFinančně dostupnější
Vyžaduje odborný přístupVyžaduje odborný přístup
Individuální přístup, lze aplikovat izolovaněIndividuální přístup není možný

Ideální frekvence lymfodrenáže

Frekvence a délka lymfodrenáže závisí na individuálních potřebách daného klienta. Primární je jeho zdravotní stav, ale také cíl terapie. Pacient, který lymfatickou masáž vyhledává v rámci řešení svých zdravotních problémů či estetických nedokonalostí, bude podstupovat proceduru častěji, než klient, který lymfodrenáž využívá jako prevenci.

Léčba lymfedému

Pokud trpíte otoky, je důležité zjistit příčinu. Vznikl lymfedém následkem operace? Trpíte chronickou žilní nedostatečností nebo jsou otoky důsledkem poškození lymfatického systému? V ideálním případě by lidé s lymfedémem měli terapii absolvovat 5x týdně po dobu čtrnácti dnů, další dva týdny frekvenci snížit na 3 návštěvy týdně a následně proceduru podstupovat 1x týdně, dokud problémy nevymizí.

Rekonvalescence po operaci

Každá operace či úraz mají rozlišný průběh a frekvence zde záleží na doporučení lékaře. Délka hojení se může lišit, většina pacientů však první výsledky a snížení otoků zaznamená již po prvním sezení. V rámci běžných pooperačních stavů se doporučuje návštěva 1x týdně po dobu 8 týdnů, případně do doby, než se stav pacienta nezlepší. Rychlejší výsledek pak zajistí preventivní lymfatická masáž aplikovaná před operací.

Řešení chronických stavů

Lymfodrenáž se využívá také jako podpůrná léčba různých zdravotních problémů, jako jsou gynekologické potíže, kožní onemocnění, problémy dýchacího ústrojí, artróza a onemocnění kloubů nebo bolesti hlavy či migrény. V těchto případech se doporučují pravidelná sezení jednou týdně či jednou za dva týdny.

Celulitida

Kromě léčby zdravotních potíží pomáhá lymfatická masáž i s redukcí podkožního tuku a celulitidou. V závislosti na její míře by se výsledky měly projevit po 1-2 sezeních. Frekvence návštěv pak závisí na cílech klienta a na tom, do jaké míry je lymfatický systém přetížen. K ošetření celulitidy je obvykle nutné podstoupit alespoň 10 sezení, ideálně 2x týdně.

Detoxikace organismu

Účelem lymfodrenáže je zbavit tělo škodlivých látek, je proto efektivní v rámci detoxikace organismu. Při změně životního stylu se doporučuje jedno sezení týdně po dobu jednoho měsíce, kdy je cílem očista organismu. Následuje udržovací fáze s návštěvou 1x za měsíc.

Sportovní regenerace

Sportovci a aktivní lidé mohou lymfatickou masáž využít také jako formu regenerace po náročném sportovním výkonu. Frekvence je zde zcela individuální a závisí na potřebách daného klienta. Při intenzivním tréninku je ideální absolvovat terapii 1x až 3x týdně, pro udržení celkového zdraví a v relaxační fázi je pak lymfodrenáž vhodná jednou za 14 dní.

Prevence a posílení imunitního systému

Pokud lymfodrenáž vyhledáváte z důvodu prevence a posílení obranyschopnosti organismu, postačí návštěva jednou za 3-4 měsíce. Frekvenci můžete přizpůsobovat podle svých potřeb a reakcí těla na danou proceduru.

Faktory ovlivňující frekvenci lymfodrenáže

Frekvenci lymfodrenáže ovlivňují kromě zdravotních cílů terapie také další faktory, jako je reakce na léčbu, doporučení lékaře, finanční náklady nebo časová náročnost.

Reakce na léčbu

Pro určení optimální frekvence lymfatické masáže je třeba sledovat, jak tělo na terapii reaguje. Jestliže po lymfodrenáži pozorujete pozitivní odezvu, můžete četnost ponechat nebo snížit na udržovací frekvenci. Pokud naopak cítíte, že účinky masáže slábnou, případně se potíže vracejí, konzultujte s ošetřujícím lékařem navýšení počtu terapeutických sezení.

Doporučení lékaře

Pro určení počtu terapií a jejich pravidelnosti je zásadní především aktuální zdravotní stav pacienta. Jakoukoliv úpravu frekvence proto vždy konzultujte s lékařem, který na základě vývoje léčby a reakcí organismu stanoví optimální počet terapeutických sezení tak, aby docházelo ke stabilnímu a dlouhodobému zlepšení vašeho zdravotního stavu.

Finanční náklady

Cena lymfatických masáží se odvíjí od typu terapie i daného zdravotnického zařízení či kosmetického salonu. Přístrojová lymfodrenáž bývá finančně dostupnější, u manuální formy pak můžete využít proplacení zdravotní pojišťovnou. Frekvence návštěv tedy závisí také na typu terapie, kterou pro řešení daného problému zvolíte, a vašich finančních možnostech.

Časová náročnost

Frekvenci lymfodrenáží ovlivňuje také časové hledisko. Manuální forma je časově náročnější a obvykle trvá 60 až 90 minut, na přístrojovou lymfodrenáž si stačí vyhradit 60 minut. Zejména při častých návštěvách je tedy třeba zohlednit také časovou náročnost terapie.

Závěr

Terapie zaměřená na podporu funkce lymfatického systému vyžaduje pravidelné návštěvy po dobu několika týdnů až měsíců. Jejich frekvence závisí na individuálních cílech klienta a na problému, který řeší. Četnost návštěv ovlivňuje také reakce organismu na léčbu, doporučení lékaře či finanční a časová náročnost procedury.

Důležitá je i průběžná kontrola zdravotního stavu pacienta a případná úprava frekvence pro dosažení optimálních výsledků terapie.

Mgr. Alexandra Bednářová