Pro koho není lymfodrenáž vhodná a kdy se nedoporučuje?

Lymfatická masáž patří mezi účinné techniky, které podporují tok lymfy v těle a přináší řadu zdravotních a estetických benefitů. Existují však situace, kdy může způsobit nepříjemné komplikace, proto je vhodné se vždy nejprve poradit s ošetřujícím lékařem, který posoudí váš aktuální zdravotní stav a zhodnotí možný přínos lymfodrenážní terapie.

Co je to lymfodrenáž

Cítíte se často unavení, trpíte otoky nebo se chcete zbavit celulitidy? Lymfatický systém hraje v celkovém zdraví důležitou roli – nejen, že ovlivňuje imunitní systém, ale pomáhá odvádět  toxické látky ven z těla a detoxikuje organismus. Masáž se provádí manuálně nebo lze využít přístroj v podobě nafukovacího obleku. Obě metody jsou bezpečné a bezbolestné, je však důležité, aby je prováděl kvalifikovaný odborník.

S čím lymfodrenáž může pomoct

Lymfodrenáž se doporučuje absolvovat jako doprovodná léčba při řadě zdravotních komplikací. Účinná může být například při léčbě lymfedému, gynekologických potížích, kožních problémech, léčbě artrózy a kloubním onemocnění, respiračních obtížích nebo při bolestech hlavy a migrénách.

Kromě zdravotních benefitů má lymfatická masáž také estetickou funkci. Hodí se zejména pro zmírnění projevů celulitidy, prevenci stárnutí a redukci vrásek, ale také v rámci rekonvalescence po estetické operaci.

Nicméně lymfodrenáž můžete využít i jako formu prevence mnoha zdravotních problémů. Pravidelná masáž pomáhá budovat imunitu, eliminuje odpadní látky v těle, a tím snižuje zátěž na životně důležité orgány. Jejím neopomenutelným přínosem je schopnost regenerace, využít ji tedy můžete v rámci pooperační rekonvalescence, ale také jako formu relaxace po náročném sportovním výkonu.

Pro koho lymfodrenáž není vhodná (kontraindikace)

Ačkoliv je lymfatická masáž pod dohledem zkušeného terapeuta účinnou a bezpečnou metodou, s některými zdravotními stavy se neslučuje. Jaké kontraindikace patří mezi nejčastější?

Akutní infekce

Lymfodrenáže by se měli vyvarovat lidé s probíhající bakteriální či virovou infekcí. Masáž ovlivňuje cirkulaci krve a lymfy, čímž zvyšuje riziko šíření infekce do dalších částí těla. V těchto případech je proto lymfodrenáž vhodné odložit do doby, než se stav pacienta stabilizuje, a vyvarovat se tak zhoršení symptomů a nežádoucím reakcím.

Nádorová onemocnění

V průběhu léčby zhoubného nádorového onemocnění je nutné přistupovat k lymfodrenáži s maximální obezřetností. Masážní techniky stimulují tok lymfy, zvyšují průtok krve, a mohou tak potenciálně ovlivnit šíření nádorových buněk. To platí zejména pro pacienty s aktivním nádorovým onemocněním, při kterém je riziko metastáz vysoké. Před podstoupením lymfodrenáže je proto důležité aktuální stav nejprve konzultovat s onkologem, který zváží případná rizika a přínosy procedury a doporučí vhodný postup. V některých případech je možné zvolit alternativní podporu lymfatického systému, který nahradí samotnou masáž, ale minimalizuje riziko komplikací spojených s onkologickou léčbou. 

Kardiovaskulární onemocnění

Lymfodrenáž ovlivňuje krevní oběh, u pacientů trpících srdečně-cévním onemocněním proto nemusí být zcela bezpečná. Rizikovou skupinou jsou zejména lidé trpící ischemickou srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem nebo ti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu či infarkt myokardu. Pacienti mohou mít narušenou cirkulaci krve a zvýšený tlak na krevní cévy by při lymfodrenáži mohl způsobit přetížení srdce nebo jiné zdravotní komplikace.

Kožní onemocnění a poranění kůže

Z hygienických důvodů se lymfodrenáž neprovádí také u pacientů s kožním onemocněním a poraněním kůže. Jedná se především o otevřené hnisavé rány, záněty kůže, plísně či proleženiny v akutním stádiu. Lymfatická masáž by v těchto případech mohla rozšířit bakterie do okolních tkání a krevního oběhu, zvýšit riziko infekce a zhoršit zánětlivý proces.

Žilní onemocnění

Lymfatická masáž může být prospěšná v rámci podpory krevního oběhu u pacientů trpících žilním onemocněním. Stimulace lymfatického systému pomáhá snižovat otoky a zlepšit prokrvení postižených oblastí, v pokročilých stádiích žilního onemocnění však může být terapie riziková. V případě krevních sraženin může například způsobit jejich uvolnění, a zvýšit tak riziko embolie. Pacienti trpící křečovými žilami, trombózou či jiným žilním onemocněním by proto měli terapii nejprve konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. 

Těhotenství

Obvykle se lymfodrenáž nedoporučuje také během těhotenství, zejména v prvním trimestru, v období šestinedělí a při kojení. Masáž zvyšuje průtok krve a v některých případech může negativně ovlivnit průběh těhotenství a způsobit komplikace spojené s embryonálním vývojem. V období šestinedělí, kdy je matka v procesu regenerace a tělo podstupuje zvýšenou zátěž, by lymfodrenáž mohla narušit proces hojení, případně zvýšit riziko infekce. Se samotným kojením se lymfatická masáž nevylučuje, tělo matky je však stále citlivé na stresové situace a mohlo by dojít k narušení procesu laktace. V tomto období je tedy vhodné přistupovat k terapii s opatrností a podstoupit ji nejlépe pouze na doporučení lékaře. 

Onemocnění jater a ledvin

Stimulace lymfatického systému ovlivňuje průtok krve a dočasně zvyšuje zátěž na orgány, které jsou zodpovědné za metabolizaci látek a detoxikaci těla. Z důvodu možných komplikací proto není lymfodrenáž vhodná pro pacienty s onemocněním jater a ledvin, u kterých tyto orgány nedokáží efektivně plnit svou primární funkci.

Onemocnění štítné žlázy

U pacientů, kteří mají problémy se štítnou žlázou, obvykle dochází k hormonálním změnám, proto by měly být minimalizovány jakékoliv vnější vlivy, které mohou hormonální rovnováhu narušit.

Rizika lymfodrenáže

Aby byla lymfatická masáž bezpečnou a účinnou procedurou, je nutné dodržet několik základních pravidel. V opačném případě nemusí být lymfodrenáž efektivní, případně může aktuální stav pacienta zhoršit. Mezi nejčastější komplikace, které se mohou po nesprávně provedené terapii objevit, patří bolesti hlavy, zhoršení stávajícího otoku, případně poškození lymfatických cév. 

Zmíněným nežádoucím účinkům lze naštěstí snadno předejít. Základem je vhodný výběr terapeuta, který je dostatečně proškolen, ovládá správnou techniku a dokáže lymfodrenáž individuálně přizpůsobit potřebám klienta. Důležité je především otevření spádových uzlin před začátkem masáže, správný tlak, směr a rychlost masírování.

Nezbytná je také konzultace lymfodrenáže s ošetřujícím lékařem, který zhodnotí aktuální zdravotní stav pacienta a doporučí vhodný typ, frekvenci a délku terapie. Pokud je lymfatická masáž v kontraindikaci s určitým onemocněním, může lékař doporučit jiný způsob podpory lymfatického systému.

Závěr

Informovanost o možných kontraindikacích je pro bezpečnou a účinnou lymfodrenáž klíčová. Mezi nejčastější kontraindikace patří akutní virová či bakteriální infekce, nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, kožní problémy a poranění kůže, žilní onemocnění, onemocnění jater, ledvin a štítné žlázy, případně raná fáze těhotenství.

Vždy je však důležitá předběžná konzultace s lékařem a výběr správného terapeuta, který zajistí dostatečnou přípravu a správný postup lymfodrenáže.

Mgr. Alexandra Bednářová