Kontraindikace lymfodrenáže

Lymfodrenáž je terapeutická metoda, která je proslulá svým jemným, ale přesto účinným působením na lymfatický systém. Jako každý léčebný zákrok má však řadu kontraindikací – stavů nebo situací, kdy její použití není vhodné nebo by se k němu mělo přistupovat s opatrností.

Pochopení těchto kontraindikací je zásadní jak pro specialisty, tak pro jednotlivce, kteří lymfodrenáž vyhledávají.

Aktivní infekce a akutní zánětlivé stavy

Lymfodrenáž zahrnuje manipulaci s tkáněmi a tekutinami, takže je nevhodná pro osoby s aktivními infekcemi. Provádění lymfodrenáže v těchto případech může představovat riziko šíření patogenů lymfatickým systémem, což může vést ke zhoršení infekce.

Kardiovaskulární problémy a srdeční onemocnění

Jedinci s určitými kardiovaskulárními onemocněními, jako je městnavé srdeční selhání nebo těžká hypertenze, by měli před lymfodrenáží podstoupit pečlivé vyšetření. Jemná povaha masáže může ovlivnit dynamiku krevního oběhu, což vyžaduje opatrnost, aby se předešlo komplikacím.

Zhoubné nádory a aktivní léčba rakoviny

V případě aktivních malignit, zejména těch, které se týkají lymfatického systému, je nutná konzultace s lékaři. Lymfodrenáž nemusí být bez pečlivého zvážení vhodná pro osoby podstupující onkologickou léčbu nebo s anamnézou rakoviny související s lymfatickým systémem.

Hluboká žilní trombóza (DVT)

U osob s anamnézou hluboké žilní trombózy nebo s probíhající trombózou je riziko uvolnění krevních sraženin během lymfodrenáže. Tato kontraindikace zdůrazňuje důležitost důkladného posouzení zdravotního stavu za účelem identifikace potenciálních cévních problémů.

Nedostatečnost ledvin a zhoršená funkce ledvin

Stavy zahrnující renální insuficienci mohou ovlivnit rovnováhu tekutin. Lymfodrenáž tím, že ovlivňuje pohyb tekutin, může představovat riziko pro osoby s poruchou funkce ledvin. V takových případech je nezbytné pečlivé sledování a konzultace s lékařem.

Akutní onemocnění nebo horečka

V období akutního onemocnění nebo horečky dává tělo přednost hojivým mechanismům. Provádění lymfodrenáže v těchto obdobích může odvádět zdroje od primárních léčebných činností organismu.

Individuální alergie nebo citlivost

Někteří jedinci mohou být alergičtí nebo citliví na oleje nebo pleťové vody, které se při lymfodrenáži běžně používají. Specialisté by měli být informováni o všech známých alergiích, aby mohli použít vhodné produkty.

Mozková mrtvice nebo neurologických onemocnění

Osoby s anamnézou mozkové mrtvice nebo některých neurologických onemocnění mohou být citlivé na stimulaci. Lymfodrenáž zahrnuje jemné manipulace a v těchto případech je třeba opatrnosti, aby nedošlo k nadměrné stimulaci.

Těhotenství (specifická opatření)

Lymfodrenáž může být v těhotenství prospěšná, je však nutná opatrnost. Specialisté by se měli u těhotných osob vyhýbat oblasti břicha a pánve, aby se předešlo případnému ovlivnění dělohy.

Akutní celulitida (celulitis) / Erysipel

Akutní celulitida a Erysipel jsou spojeny s aktivní bakteriální infekcí. Provádění lymfodrenáže v této fázi může představovat riziko systémového šíření bakterií lymfatickými cévami, což může vést ke zhoršení infekce a komplikacím.

Jaterní cirhóza s břišní tekutinou

Lymfodrenáž zahrnuje manipulaci s lymfatickou tekutinou, která by mohla potenciálně ovlivnit distribuci břišní tekutiny u osob s ascitem. Pečlivé zvážení a vyhodnocení lékařem je nezbytné pro prevenci komplikací.

Obstrukce horní duté žíly

Lymfodrenáž obvykle zahrnuje jemnou manipulaci s lymfatickou tekutinou s cílem zlepšit její cirkulaci. V případech obstrukce horní duté žíly, kdy je již dynamika krevního toku narušena, je třeba opatrnosti, aby se předešlo možným poruchám cirkulace.

Neléčená dysfunkce štítné žlázy

Jedinci s neléčenou dysfunkcí štítné žlázy by měli podstoupit důkladné vyšetření endokrinologem. Toto vyšetření je nejen vodítkem pro léčbu, ale pomáhá také určit vhodnost doplňkových terapií, jako je lymfodrenáž.