Co je lymfatický systém: Jak funguje a co vše dělá, význam pro zdraví i nejčastější poruchy

Lymfatický systém v lidském organismu zastává spoustu činností od transportu živin až po obranné mechanismy. Pokud nefunguje správně a jeho funkce jsou z různých důvodů omezeny, může to zapříčinit vznik celé řady zdravotních potíží. Pro lepší pochopení tohoto systému a jeho významu pro zdraví si popíšeme, co lymfatický systém je a jaké úlohy v těle zastává. Co všechno se dočtete?

 • Co je lymfatický systém, jaké složky jej tvoří a co vše má v lidském těle na starosti.
 • Jak ovlivňuje zdraví a jakou roli hraje v prevenci nemocí.
 • Jaké nejčastější poruchy jsou s lymfatickým systémem spojené a jak jim předcházet.

Co je lymfatický systém

Základem života je voda. Bez vody by život neexistoval a je to také voda, která z velké části tvoří lidské tělo (až 70 %!). Rozlišujeme vodu intracelulární (uvnitř buněk) a extracelulární (mimobuněčnou), přičemž ta mimobuněčná se dále dělí na krevní plazmu (krev), tkáňový mok a mízu (lymfu).

Prostřednictvím krve jsou buňky zásobovány kyslíkem a živinami. Po jejich zpracování se do krve vrací vše, co už buňky nepotřebují. Ne vše ale odvádí žilní systém. “Odpadové hospodářství” má na starosti jiný systém – lymfatický systém. Hlavním úkolem tohoto  čistícího či kanalizačního systému je z těla odvádět vše, co se nesmí dostat zpět do krve. 

Jde tedy o velmi důležitou součást naší imunity, trávení a detoxikace. Z medicínských vědních oborů se jím zabývá relativně nový obor lymfologie. Péče o lymfatický systém se pomalu stává jedním z nástrojů účinné prevence, rychlejší rekonvalescenci a obnovení rovnováhy organismu.

Stručná anatomie lymfatické soustavy

Lymfatický systém je poměrně komplikovaný svět, který tvoří lymfatické cévy, jimž protéká míza (lymfa), a lymfatické tkáně (lymfatické orgány).

Lymfatické cévy (lymfatické kapiláry) a sběrné kanály

Lymfatické cévy se vyskytují téměř ve všech tkáních těla a nejvíce v podkoží (cca 70 %). Výjimkou jsou nervová tkáň, některé části oka (rohovka, čočka, sklivec), chrupavka, nehty a vlasy.

Soustavou mízních cév koluje lymfa, až se dostane do větších cév (sběrných kanálů), které ji svádějí do žilního řečiště v blízkosti srdce. Tyto sběrné kanály lymfu po vyčištění vrací zpět do krevního oběhu. Je to důležité pro udržení normálního objemu krve a krevního tlaku a dále brání nadměrnému hromadění tekutiny kolem orgánů a vzniku otoku (edém).

Míza (lymfa)

Lymfa je čirá až kalná tekutina, kterou z 90 % tvoří voda. Zbytek jsou bílkoviny, tuky, mrtvé buňky, konečné produkty metabolismu, cizí tělesa a bakterie. V lidském lymfatickém systému koluje přibližně 1 litr lymfy a denně se ji z tkáňového moku vytvoří cca 2 až 2,5 litry. 

Tkáňový mok je tekutina v mezibuněčných prostorách. Tvoří se z krevní plazmy, dopravuje živiny k buňkám a odvádí od nich zplodiny. Každý den je přefiltrováno celkem 20 litrů tekutin, Z toho 18 litrů je vstřebáno zpět a zhruba ty 2 až 2,5 litry se vrací do krve prostřednictvím lymfy a lymfatických cév. Tuto lymfu s odpadními látkami shromažďuje lymfatický systém, který ji posouvá dál, dokud se čistá nevrátí do krevního oběhu. 

Pohyb lymfy je možný jenom díky kontrakci hladké svaloviny lymfatických cév, přilehlých kosterních svalů, dýchacích pohybů, peristaltikou střev i činností srdce. Nemá vlastní pohon (tak jako má krevní oběh “pumpu” srdce). Ano, v tento moment by vám měla vyskočit souvislost mezi (ne)zdravým životním stylem a (ne)dostatečně fungujícím lymfatickým systémem 🙂.

Lymfatické orgány

Lymfatické orgány jsou specializovaný typ lymfatické tkáně, která se skládá z lymfatických buněk (lymfocyty, jejich vývojové formy a plazmatické buňky) a makrofágů (buňky imunitního systému likvidující cizorodé částice, jako jsou bakterie, drobné částečky nečistot, nádorové buňky aj). Jsou to lymfatické uzliny, slezina, brzlík, mandle.

Brzlík (thymus)

Primární (centrální) lymfatický orgán se nachází v horní části hrudníku za hrudní kostí pod štítnou žlázou. Produkuje specifický typ bílých krvinek T-lymfocyty. Přezdívá se mu “dětská žláza”, protože přetrvává jen do puberty, a poté se zmenšuje, dokud jej nenahradí tuková tkáň a vazivo.

Slezina

Největší orgán celého systému leží na levé straně těla pod žebry. Jejím úkolem je filtrace krevní plazmy. Stejně jako brzlík produkuje bílé krvinky nezbytné pro boj s infekcemi a chorobami a z těla odstraňuje staré červené krvinky a funguje jako zásobník krve.

Lymfatické uzliny

Jsou to malé útvary vypadající jako fazole, které jsou vmezeřené do lymfatických cév. Slouží jako biologický filtr protékající lymfy, kterou čistí od škodlivin. Než se lymfa dostane do krevního oběhu, musí projít alespoň jednou takovou uzlinou. Přítomné bílé krvinky (lymfocyty) a ostatní buňky imunitního systému zde vyhledávají a likvidují cizorodé látky. Uzliny tak tvoří nenahraditelnou bariéru proti šíření infekci, nebezpečných mikroorganismů a nádorových buněk.

Kostní dřeň

Je houbovitá tkáň, která se nachází uprostřed hrudní a bederní kosti. Také zde se tvoří bílé a červené krvinky a krevní destičky.

Jiná lymfatická tkáň

Lymfatická tkáň se dále nachází v trávicím a dýchacím systému, kde zastává důležitou roli v obraně těla. Nejdůležitějšími místy jsou krk (mandle), střevo (Peyerovy pláty) a slepé střevo.

Mandle

Mandle (tonzily) představují první linii obrany proti všem virům, bakteriím, parazitům a cizorodým látkám. Jako první zachycují nejrůznější patogeny (biologické faktory schopné vyvolat onemocnění), které se do těla dostávají ze vzduchu a také z jídla.

Peyerovy pláty

Jedná se o malé shluky lymfatické tkáně ve sliznici, která lemuje tenké střevo. Jejich funkcí je sledování a zničení škodlivých bakterií ve střevech.

Slepé střevo

I přesto, že bývá považováno za nepotřebné a člověk bez něho dokáže fungovat, hraje při vnitřní obraně lidského těla významnou roli. I zde se totiž nachází lymfatická tkáň, která dokáže zlikvidovat bakterie dříve než naruší střevní stěnu. 

Hlavní funkce lymfatického systému

Lymfatický systém můžeme definovat jako nejdůležitější imunitní a detoxikační nástroj lidského organismu. Co všechno má v lidském těle na starosti?

 • Je součástí imunitního systému. Podílí se na přirozené obraně organismu před škodlivými cizorodými mikroorganismy.
 • Ovládá hospodaření s tekutinami a odvádí přebytečný tkáňový mok z tkání do žilního systému.
 • Zajišťuje transport důležitých látek z gastrointestinálního traktu do žilního systému (vitaminů, minerálů, stopových prvků, enzymů, tuků, bílkovin, sacharidů, enzymů).
 • Odvádí z těla nepotřebné a škodlivé produkty metabolismu.
 • Pomáhá udržovat stálé vnitřní prostředí neboli homeostázu.

Podpora přirozeného imunitního systému

Imunitní systém je schopnost odolávat patogenním bakteriím, virům, prvokům či houbám a likvidovat naše staré, poškozené či nádorové buňky. Spolu s endokrinním a nervovým systémem představuje základní regulační systémy organismu. Lymfatický systém se na imunitě podílí tím, že vytváří prostředí vhodné pro tvorbu, dozrávání a diferenciaci bílých krvinek a v lymfatických uzlinách v případě potřeby dokáže zadržet a zneškodnit škodlivé látky. 

Úloha při detoxikaci (přirozené očistě) organismu

Při dodržení podmínek se lidské tělo zvládá bez problémů detoxikovat samo. Mezi tyto podmínky patří zdravá a vyvážená strava, každodenní pohyb, pitný režim a dostatečný spánek. Lymfatický systém je jedním z hlavních detoxikačních mechanismu. Prostřednictvím lymfatických cév se z těla vyplavují toxiny a produkty vznikající při látkové výměně mezi buňkami. Prachové částice, viry a bakterie jsou zachytávány v lymfatických uzlinách, kde je pohlcují bílé krvinky.

Jak může poškozený lymfatický systém ovlivnit zdraví

Oslabený a špatně fungující lymfatický systém má zásadní vliv na vaše zdraví a může být příčinou řady zdravotních potíží a nemocí. Pokud se tok lymfy a s tím související odvod přebytečného tkáňového moku zpomalí, dojde k hromadění tekutiny a usazování odpadních látek v místech, kde rozhodně nemají co dělat. To má za následek vznik otoku neboli lymfedému. 

Nejčastěji tento stav bývá vyvolán blokádou lymfatických cév a uzlin po operacích nebo nádorovými buňkami, vzácně je příčinou vrozená hyperplazie lymfatických cév. Na oslabení jeho činnosti má ale také rozhodující vliv i způsob života, pravidelnost a četnost fyzické aktivity, míra stresu a psychická nepohoda.

Příznaky špatně fungujícího lymfatického systému

Projevy bývají zprvu nenápadné. Bez odpovídající změny přístupu a případné cílené léčby se ale mohou velice rychle zhoršovat:

 • zhoršující se celulitida a jiné kožní projevy, 
 • pocit těžkých nohou, 
 • dočasné a později i trvalé otoky (víčka, krk, podpaží, třísla, kotníky),
 • tvrdé a oteklé uzliny, 
 • zvýšená až chronická únava,
 • bolesti hlavy,
 • zadržování vody v těle,
 • bolesti svalů a kloubů,
 • oslabená imunita, 
 • častější onemocnění, infekční i virová.

Nejběžnější poruchy týkající se lymfatické soustavy

Problémy lymfatického systému vznikají například následkem prodělané infekce, jiné choroby a poškození / zničení lymfatického systému či lymfatických uzlin (lymfedém).

Některé poruchy lymfatického systému v důsledku infekce či nemoci

 • glandulární horečka – příznaky mimo jiné zahrnují citlivé až bolestivé lymfatické uzliny v oblasti krku, někdy v podpaží a tříslech
 • tonzilitida – akutní zánět krčních mandlí, postihuje lymfatickou tkáň v oblasti hltanu nebo její části 
 • Crohnova choroba – chronické zánětlivé onemocnění střev, nelze ji zatím úplně vyléčit, ale je možné zmírnit její rozvoj a potlačit příznaky
 • Hodgkinova choroba – typ rychle se šířící rakoviny lymfatického systému, který postihuje B-lymfocyty.

Co je lymfedém (vznik, rozdělení a stadia)

Když lymfatický systém neodvádí tekutiny z tkání správně, tkáně otékají, jsou nafouklé a nepříjemné až bolestivé. Trvá-li otok krátce, jde o edém, trvá-li déle než cca tři měsíce, jde o lymfedém. Postihnout může kteroukoliv tkáň v těle, nejčastěji postihuje nohy a ruce. Vznik a rozvoj lymfedému je častější u osob s nadváhou až obezitou.

Podle příčiny vzniku se dělí na:

 • Primární lymfedém, který je vyvolán vrozenými vadami nebo funkčními poruchami, a projevit se může v jakémkoliv věku.
 • Sekundární lymfedém, kdy otok většinou vzniká následkem poškození lymfatického systému po různých zánětech, zraněních, operacích, léčbě rakoviny (radiační terapii), důsledek užívání některých léků a dalších.

Existují 4 stadia:

V počátečních stádiích je otok měkký a ustupuje, později tvrdne a je stálý. Vedlejšími projevy bývá suchá a svědící kůže, kožní infekce, plísně či záněty kůže (varikózní dermatitida, dermatitida) a stres.

 • Stadium 0 – otok není viditelný ani hmatatelný, k vytvoření ale stačí málo (bodnutí hmyzem, podvrtnutí kotníku apod.)
 • Stadium I  – otok je stále měkký, objevuje se ve večerních hodinách nebo po zátěži, přes noc obvykle ustupuje, objevuje se pocit tíhy v postižené končetině
 • Stadium II – otok je na dotyk tvrdý a spontánně už neustupuje
 • Stadium III – nastává elefantiáza, kdy tvrdý a hmatatelný otok v postižené části vytváří trvalý pocit až bolestivého napětí, dochází k omezení hybnosti kloubů

Další faktory, které mohou oslabit tok lymfy a podpořit vznik lymfedému:

 • nezdravá strava obsahující velké množství jednoduchých cukrů a nezdravých tuků
 • nedostatečný pitný režim
 • sedavý životní styl a nedostatek pohybu obecně
 • vysoká míra stresu a dlouhodobá psychická nepohoda
 • nedostatek kvalitního a dostatečně dlouhého spánku
 • časté nošení těsného prádla a oblečení (podprsenky s kosticemi, škrtící okraje prádla a ponožek apod.)
 • častá konzumace alkoholu, kouření

Lymfatický systém a jeho význam pro zdraví a prevenci nemocí

Z výše uvedeného je patrné, že pro zdravý organismus je funkční lymfatický systém zásadní. Jeho omezené, oslabené a nedostatečné funkce mají vliv nejen na fyzické zdraví, ale v konečném důsledku i na zdraví psychické. 

Význam pravidelné fyzické aktivity na lymfatickou soustavu

Jedním z hlavních “motorů”, jež lymfu v těle udržují v neustálém pohybu, jsou svaly. Zdravé, funkční a silné svaly však nelze mít bez vhodného a hlavně pravidelného pohybu, a proto je pohyb velmi důležitý. Nemusí jít ani o žádné intenzivní sportovní aktivity, stačí i chůze, je-li prováděna na každodenní bázi.

Souvislost mezi lymfatickým systémem a zdravým srdcem

V lidském těle neexistuje nic, na co by lymfatický systém neměl velký vliv. Je součástí oběhové soustavy a to znamená, že bez něj nemůže správně fungovat ani kardiovaskulární systém (srdce a cévy).

Vliv na hojení ran a rekonvalescenci po operacích

Léčba, hojení a rekonvalescence představují náročný proces, který doprovází bolestivý otok v místě rány. Funkční lymfatický systém pomáhá z mezibuněčného prostoru odstraňovat přebytečnou tekutinu a další látky, které se ve větší míře hromadí při zánětu či v průběhu hojení. Podpořením lymfatického systému tak lze urychlit hojení a pooperačné stavy. 

Role lymfatického systému při hubnutí a léčbě celulitidy

Celulitida trápí většinu dospělých žen bez ohledu na věk i tělesnou hmotnost. Ani štíhlým sportujícím ženám se pomerančová kůže nevyhýbá. Nicméně u žen s nadváhou bývají její projevy viditelnější a závažnější stadia jsou u nich běžnější. Podíl na jejím vzniku má lymfatický systém. Správnou péčí o něj můžete vzhled pokožky značně vylepšit.

Vztah lymfatického systému k bolestem hlavy a migrénám

K projevům nesprávného toku lymfu mohou patři i bolesti hlavy a migrény. Zde pomáhá dbát na pitný režim, vyhýbat se alkoholu a konzumaci potravin, které lymfatickém systému příliš nesvědčí (zejména nezdravé tuky, velké množství masa), ale také těsné oblečení, které průtok mízy omezuje.

Tok lymfy v těle ovlivňuje stres a emoce 

Průchodnost lymfy je ovlivňována momentálním i dlouhodobým psychickým nastavením. Lymfatická soustava je silně inervovaná a ovlivňuje ji cokoliv, co působí na nervovou soustavu. Například chronický stres má negativní vliv na činnost orgánů, jež jsou součástí imunitního a lymfatického systému (tj. slezina, brzlík a lymfatické uzliny), a proto v důsledku nadměrné stresové zátěže dochází k oslabení imunity vůči infekcím a zánětům. Naopak pravidelný pohyb a cvičení, dostatečný spánek, odpočinek a schopnost se uvolnit je to, co prospívá i lymfatickému systému. Pokud vás trápí stres a psychické potíže, uděláte dobře, obrátíte-li se s radou o odbornou pomoc na psychoterapeuta či psychologa.

Jak podpořit zdravý a funkční lymfatický systém

Zdraví prostě prospívá funkční lymfatický systém. A tomu zase svědče pravidelný pohyb a stravování v souladu s obecnými zásadami zdravé výživy. To obvykle pro dobré fungování lidského těla stačí. Velký přínos má také efektivní regenerace psychiky, která spočívá v umění pracovat se stresem a v kvalitním spánku a regeneraci

Osvědčená režimová opatření pro zdravější lymfatický systém:

 • Hýbejte se každý den, více choďte a cvičte.
 • Jezte zdravě a hlídejte si správný pitný režim.
 • Saunujte se.
 • Zkuste otužování nebo alespoň střídání teplé a chladné sprchy.
 • Položte si nohy výše než máte srdce. Tato poloha podporuje tok lymfy zejména po delší době strávené na nohách (v práci, po túře apod.).
 • Choďte pravidelně na masáže. 
 • Skvělé jsou zejména lymfodrenáže. Jedná se o terapeutickou techniku, chcete-li speciální masáž obnovující a stimulující tok lymfy. Může být ruční (manuální) nebo přístrojová.

Kdy už vyhledat lékaře

Jakmile u sebe zpozorujete některé či dokonce všechny příznaky naznačující nefunkční lymfatický systém, co nejdříve navštivte lékaře, nejlépe odborníka – lymfologa. Včas podchycenou zhoršenou funkci lymfatického systému lze poměrně dobře vyléčit. Při diagnostice se využívá vyšetření nazývané lymfoscintigrafie, které hodnotí průběh a rychlost toku lymfy mízními cévami. Při posuzování povahy otoku se mohou využívat další doplňková vyšetření, například CT nebo magnetická rezonance. Tato vyšetření nejsou bolestivá a nemají vedlejší účinky. 

Závěrečné shrnutí: Lymfatický systém si zasluhuje velkou dávku pozornosti a péče

Člověk od svého těla dostává signály vždy, je-li s ním něco v nepořádku. Lidé mají spoustu možností, jak bolestem a nepříjemným pocitům předcházet. Stačí se nebránit a vnímat jej. Někdy stačí jen drobné úpravy životního stylu, více se hýbat, lépe se stravovat, naučit se správně dýchat, jindy je nutné absolvovat návštěvu u lékaře a projít doporučenou léčbu. Potížím s lymfatickým systém lze poměrně snadno předcházet, nejde-li o vrozené příčiny, samozřejmě. Záleží jenom na vás, kolik pozornosti a péče svému tělu, jedinému domu, v němž musíte přebývat, věnujete.

Monika Šaríková