Manuální lymfodrenáž: Techniky, praktické využití a zdravotní, kosmetické a jiné účinky

Lymfatická soustava je pro zdravý organismus nepostradatelná. Zajišťuje odvod škodlivých látek z těla a je významnou součástí imunitního systému. Její stagnace se projevuje vznikem otoků a dalších zdravotních komplikací. Opomenout nelze ani negativní vliv na kůži, kdy špatná cirkulace mízy zhoršuje celulitu. Jednou z účinných terapeutických technik, které tok lymfy stimulují a podporují, je manuální lymfatická drenáž. O co se jedná? Co všechno se v článku dozvíte?

 • Co je manuální lymfatická drenáž a kdo ji vymyslel. Jak se odlišuje od klasických masáží. Krátce se zmíníme o přístrojové lymfodrenáži.
 • Jak manuální lymfodrenáž vypadá a kdo ji smí provádět. Jaké hmatové techniky se při drenáži používají. Pro koho je vhodná a kdo by se jí měl vyhýbat.
 • Veškeré výhody a přínosy lymfodrenáže na lidské zdraví. Kdy pomáhá a kdy naopak může uškodit. Jaké další účinky může mít.

Stručný úvod do manuální lymfodrenáže

Význam lymfatického systému znaly již tradiční starověké medicíny. Ty se však jeho funkce nesnažily ovlivňovat masážemi, ale využívaly osvědčené metody, které jsou pro pohyb lymfy tělem zásadní. Je to především správný dechový stereotyp a fyzický pohyb a až poté doplňková léčba (např. bylinky). Lymfodrenáž jakožto hmatová terapie nefunkční lymfy se začala využívat až v druhé polovině 20. století.

Krátce o historii lymfodrenáže

Lymfatickou drenáž vymyslel a na mezinárodní výstavě zdraví a krásy v Paříží roku 1936 poprvé představil Dr. Emil Vodder z Dánska, který se zabýval vlivem jemných krouživých pohybů rukou podél lymfatického systému na transport lymfy. Právě tento pohyb rukou se stal základem současné manuální lymfodrenáže. Hlubší pozornosti se tato nová terapeutická technika dočkala později, až po 2. světové válce. 

V 60. letech ji začal propagovat německý vědec Dr. Johannes Asdonka působící v Essenu a účinnost této terapie při léčbě otoku prokázal na začátku 70. let německý profesor E. Kuhnke, který spolu s profesorem Michaelem Foldim maďarského původu založili Společnost manuální lymfodrenáže dle Voddera

U nás byl horlivým podporovatelem lymfodrenáže MUDr. Miroslav Bechyně, který se zasloužil o založení společnosti Ligy proti otokům a České lymfologické společnosti. Díky němu se v roce 1992 uskutečnilo první české školení manuální lymfodrenáže v Karlových Varech. 

Lymfodrenáž není masáž

Správné označení metody zní lymfatická drenáž, zkráceně lymfodrenáž. Nejedná se o klasickou masáž a ani samotní lymfoterapeuti toto označení neslyší rádi. Nejde o slovíčkaření, ale o fakta.

Efekt lymfatické masáže je odlišný. Běžná hloubková masáž primárně ovlivňuje svaly. Dochází při ní k intenzivnímu prokrvení a je normální, že masírovaný člověk zaznamenává nepříjemné až mírně bolestivé pocity. Naproti tomu lymfodrenáž je jemná hmatová technika, která chce pracovat pouze s lymfatickou soustavou nacházející se těsně pod kůží. 

Prokrvení, začervenání i sebemenší bolest je v případě lymfatické masáže zcela nežádoucí, jelikož nadměrný a nešetrný tlak může lymfatický systém ucpat, zhoršit průtok mízy nebo jej dokonce poškodit. To je důvod, proč ruční lymfodrenáž smí provádět pouze odborníci s patřičným školením a vzděláním (lymfoterapeuti), jak jsme již zmínili výše. 

Od klasických masáží se ruční lymfodrenáž odlišuje účinky, kdy:

 • jde o léčebnou proceduru, která obnovuje a udržuje správnou cirkulaci lymfy,
 • potlačuje otoky (lymfedémy) a s nimi související problémy a bolesti,
 • posiluje přirozenou obranyschopnost lidského organismu,
 • zmírňuje projevy celulitidy a akné, 
 • obecně zlepšuje a omlazuje vzhled pokožky,
 • pomáhá ke snížení bolestivosti při menstruaci (PMS),
 • odbourává stres, snižuje únavu a ulevuje od bolestí hlavy.

Manuální versus přístrojová lymfodrenáž

Vedle ruční drenáže existuje lymfodrenáž přístrojová. Jelikož k masáži používá kompresní návleky, není vyžadována účast lymfoterapeuta. Manuální varianta slouží primárně k léčbě lymfedému a potíží s lymfatickým systémem, přístrojová se častěji využívá v kosmetických salonech za účelem zlepšení vzhledu kůže (redukce celulity, zeštíhlení, podpora lymfy). 

Není to ale pravidlem. Přístrojovou lymfodrenáž využívají i zdravotnická zařízení a naopak. Vždy se ujistěte, že manuální lymfodrenáž provádí kvalitní lymfoterapeut, a v případě přístrojové varianty, že vybrané zařízení využívá opravdu kvalitní kompresní návleky.

Jak funguje manuální lymfodrenáž 

Před podpisem průběhu lymfatické drenáže, jejích technik a výhod si krátce připomeneme, co je lymfatický systém a jeho význam pro zdraví. Podrobnosti najdete v článku Co je lymfatický systém: Jak funguje a co vše dělá, význam pro zdraví i nejčastější poruchy.

Anatomie a fyziologie lymfatického systému

Lymfatická soustava je důležitou součástí imunity, trávení a detoxikace. Jde o složitou síť, jejímž úkolem je vychytávání a odstraňování cizorodých látek a škodlivých částic z těla, dále se účastní látkové přeměny, pomáhá udržovat intravaskulární rovnováhu a má zásadní vliv na funkční imunitní systém.

Tvoří jej lymfatické cévy a lymfatické orgány. Cévami protéká čirá až mírně zakalená tekutina lymfa (míza), jejíž pohyb je iniciován kontrakcemi hladké svaloviny lymfatických cév, přilehlých kosterních svalů, dýchacích pohybů, peristaltikou střev i činností srdce. To znamená, že na tok lymfy má zásadní vliv fyzický pohyb a dýchání. Mezi lymfatické orgány patří lymfatické uzliny, slezina, brzlík a mandle.

Hlavní uzliny se nachází v oblasti klíčních kostí a krku, podpaží, tříslech a podkolení a další jsou kolem vnitřních orgánů. Z podkoží a orgánů lymfa sbírá odpadní látky, které vede cévami k větším uzlinám přes ostatní lymfatické tkáně, až se dostanou do jater a ledvin, které je vyloučí z těla. Teče-li lymfa příliš pomalu, cizorodé látky se hromadí v těle a vznikají otoky (lymfedémy). 

Jak se manuální lymfodrenáž provádí a používané techniky

K obnovení a podpoře toku mízy (zmírnění otoků a dalších potíží) se už desítky let úspěšně využívá lymfatická drenáž, jejíž účinky byly prokázány v 70. letech minulého století. Na rozdíl od klasické masáže tato léčebná hmatová technika pracuje pouze s podkožím a je nutné, aby byla velmi jemná (povrchová) a nedocházelo při ní k nežádoucímu prokrvení a bolestivým pocitům.

Lymfoterapeut musí naprosto perfektně znát anatomii a fyziologii lymfatického systému. Manuální drenáž využívá speciální hmaty, které je nutné provádět správně, ve směru toku mízy a v přesně daném pořadí, aby lymfu posouvali správným směrem od jemných kapilár přes lymfatické cévy a uzliny do krevního řečiště. Provádí se na sucho (nepoužívají se při ní žádné masážní přípravky). Nikdy se nemasírují místa s otoky či infekcí, případně místa postižená rakovinou a její léčbou. 

Co se týče konkrétních hmatových technik, používají se velkoplošné a maloplošné hmaty rukama (dlaně, prsty), převážně kruhovité nebo spirálovité, ale také protahování, klouzání, stlačování a bankvovité pohyby. Tlak by měl být dostatečně silný na to, aby stimuloval podkožní lymfatický systém, ale už netlačil do svalů.

Základem je technika jemného hlazení (eflorage), která zklidňuje a uvolňuje kůži a podkožní tkáně. Lymfoterapeut začíná bazálním ošetřením krčních uzlin zepředu. Poté postupuje od hrudní kosti k vnějším okrajům, u dolních a horních končetin od prstů k trupu. Krouživými pohyby rukou otevře uzliny v podpaží, tříslech a podkolenních jamkách. Od kolene a lokte se lymfa krouživými pohyby vede směrem k uzlinám. Následuje technika pumpnutí s kroužkem, která se opět provádí směrem k uzlinám. 

Nejdůležitější je ošetření okolo klíčních kostí a na krku. Po hlavních uzlinách se stejným postupem otevírají nižší uzliny (koleno či loket) a stejně se postupuje u zad. Naopak uzliny u zápěstí a kotníků se obvykle neotvírají. Hodně se také diskutuje o tom, zda by se měla vůbec provádět drenáž břicha vzhledem k tomu, že významnější uzliny a lymfatické cesty jsou uloženy hlouběji a jemný dotyk je tudíž neovlivní.

4 hlavní techniky manuální lymfodrenáže

Existují 4 mezinárodně uznávané školy: Vodder, Foldi, Casley-Smith a Leduc. Mají společné principy, kterým je postup od centra k periferii a pohyb ve směru toku lymfy, přičem využívají mírně odlišné hmatové techniky.

 1. Vodderova metoda – jemná rytmická pumpovací masážní technika, která používá různé pohyby rukou (pumpovací, otáčivé a další).
 2. Foldiho metoda – rozšířená Vodderova technika klade důraz na tah a uvolnění, střídají se krouživé masážní pohyby a chvíle relaxace. Využívá se především při léčbě otoků.
 3. Casley-Smithova metoda – malé a jemně hladivé pohyby se provádí hranou ruky přes lymfatické kanály mezi lymfotomy.
 4. Leducova metoda – používá speciální vyvolávací a reabsorpční pohyby rukama, které odrážejí, jak se lymfa vstřebává v počátečních lymfatických cestách do větších lymfatických cest.

Účinky na zdraví a další přínosy manuální lymfodrenáže

Manuální lymfodrenáž je obecně prospěšná metoda, která se využívá ve zdravotnictví, kdy jako terapeutická (léčebná) technika pomáhá při prevenci, zmírnění a léčbě primárních a sekundárních lymfedémů. Jelilkož problematika lymfedémů vyžaduje komplexní přístup odborníků z různých oblastí, je manuální drenáž je jednou ze složek takzvané Komplexní dekongestivní terapie (Complex Decongestiv Therapy, CDT).

Dále se uchytila v estetické medicíně, v péči o tělo a pokožku, kde se komerčně využívá ke zmírnění celulity, zeštíhlení a zpevnění problematických partií. Význam má i v oblasti péče o duševní zdraví

Využití manuální lymfatické drenáže ve zdravotnictví 

Jakožto léčebná technika se využívá u lidí, které bojují s pocity těžkých nohou, při otocích kotníků, lýtek či prstů na rukou, před operačními zákroky nebo naopak v rekonvalescenci, kdy drenáž brání vzniku následných otokům. Otoky (primární a sekundární lymfedémy) patří mezi hlavní projevy narušeného mízního systému, k němuž dochází v důsledku hromadění lymfy v nějaké části těla. 

Cílem manuální lymfodrenáže je:

 • obnovit a podpořit odtok lymfy z tkáně,
 • aktivovat činnost lymfatických cév,
 • zvýšit transportní kapacity lymfy,
 • zlepšit vstřebávání lymfy do krve,
 • odstranit, nebo alespoň částečně potlačit lymfedém.

Kosmetické a jiné účinky 

Lymfodrenáž se dále hodně využívá i v oblasti kosmetiky a estetické medicíny. Obnovením a stimulací činnosti lymfatického systému totiž zlepšuje vzhled kůže, a tudíž pomáhá zmírňovat či doknce odstraňovat projevy některých kožních problémů, zejména celulitidy a akné.

 • podporuje imunitní systém, regeneraci a zlepšuje celkové tělesné zdraví zdraví, 
 • zlepšuje metabolismus,
 • ulevuje od stresu a prohlubuje okamžiky relaxace,
 • regeneruje celý organismus a relaxuje unavené nohy,
 • zeštíhluje a zmenšuje obvod boků a stehen, 
 • zmírňuje celulitidu a zpevňuje podkoží,
 • redukuje vrásky a omlazuje pokožku.

Praktické využití manuální lymfodrenáže a kontraindikace

Doporučujeme se nejdříve poradit se svým lékařem (pokud už vám lymfatickou drenáž sám nedoporučil či dokonce nepředepsal), zda je pro vás a vaše potíže lymfodrenáž vhodná. V případě řady zdravotních potíží a onemocnění by vám mohla spíše uškodit než pomoci.

Léčebné indikace

 • žilní a lymfatické otoky (lymfedém),
 • prevence a úprava žilní nedostatečnosti, 
 • křečové žíly (varixy),
 • otoky dolních končetin a žilní nedostatečnost během těhotenství,
 • snižování otoků před nebo po operacích a úrazových stavech,
 • Sudeckova choroba,
 • Bércový vřed,
 • Bechtěrevova nemoc,
 • rakovina prsa (po ablaci neboli chirurgickém odstranění prsu či prsou)
 • hromadění tukové tkáně v dolních končetinách (lipedém),
 • migrény a bolesti hlavy,
 • revmatoidní artritida,
 • artróza kyčelního kloubu,
 • gynoidní obezita (zvýšené ukládání tuku v dolní polovině těla),
 • otoky dolních končetin z důvodu nadměrné zátěže (dlouhé stání, sezení, cestování, pracovní a sportovní aktivity),
 • prevence při pozitivní rodinné anamnéze (celulita, žilní insuficience, varixy).

Estetická medicína a kosmeticko-regenerační indikace

 • liposukce a jiné metody estetické chirurgie,
 • invazivní a neinvazivní zeštíhlovací metody,
 • redukční a detoxikační procedury,
 • akné, otoky obličeje, váčky pod očima, vrásky, omlazení pokožky.

Absolutní a relativní kontraindikace

Jedná se o případy, kdy provádění manuální lymfodrenáže může být vyloženě škodlivé nebo minimálně nevhodné.

 • nádorová onemocnění bez remise,
 • akutní bakteriální nebo virové onemocnění,
 • akutní žilní onemocnění,
 • hnisavé a pomalu se hojící kožní rány,
 • glaukom (zelený zákal, onemocnění očí),
 • astma, cardiale, bronchiale, chronická bronchitida (pouze se souhlasem lékaře),
 • těhotenství do 3 měsíce 
 • patologické těhotenství,
 • bolestivá nebo silná menstruace,
 • silné bolesti hlavy a migrény,
 • hyperfunkce štítné žlázy,
 • onemocnění jater, ledvin, srdce a otoky v důsledku těchto onemocnění,
 • Spastická zácpa, menstruace, vředová choroba, břišní těžkosti.

Manuální lymfodrenáž ve sportovní medicíně

Namáhané tělo sportovce trpí častou únavou, bolestmi svaly a fascií a je náchylné ke vzniku zranění. Přepracované svaly a zranění mohou vést k poškození měkkých tkání, které způsobuje hromadění tekutiny a vznik otoků. Lymfodrenáž pomáhá tuto tekutinu efektivně vytlačit, což může nejen urychlit regenerační procesy, ale dokonce dramatický zkrátit dobu hojení v případě zranění.

Lymfatickou masáž se doporučuje do plánu rehabilitace zařadit co nejdříve po provedení operace. Snížení otoku totiž zlepšuje hybnost rychleji a lze tudíž dříve přejít k aktivní rehabilitaci. Ruční lymfodrenáž tak podstatně urychluje dobu hojení rány a návrat ke sportovním aktivitám, trénování a soutěžení.

Sportovci ji také často využívá i při regeneraci. Dostatečná regenerace je důležitá pro růst svalové hmoty, udržování a zlepšování výkonnosti a výsledků. Stále více trenérů i samotných sportovců si uvědomuje, že někdy je lepší ubrat zátěž v tréninku a přidat regenerační procedury, jako je právě lymfodrenáž.

Hlavní důvody využití MLD u sportovců:

 • regenerace a prevence zranění pro sportovce během tréninkového období,
 • zvýšení výkonu díky zlepšené funkci lymfatické soustavy,
 • urychlení zotavení po sportovním zranění, zejména po operacích.

Jak se připravit na manuální lymfodrenáž

Před ošetřením

Prvotní vyšetření zahrnuje zjištění všech důvod pro provedení manuální lymfodrenáže, to jsou aktuální zdravotní stav a rodinná anamnéza (přehled dosavadních onemocnění). Terapeut nesmí provádět MLD u stavů, kdy není doporučena. Dále vás bude informovat, jak se na ošetření připravit, a čeho byste se měli  před i po ošetření vyvarovat.

V den manuální lymfodrenáže je třeba dbát na zvýšený pitný režim. Dostatek tekutin je důležitý, aby uvolněná lymfa nepředstavovala pro ledviny velkou zátěž. Dále není vhodné se v den ošetření věnovat jakýmkoliv intenzivním fyzickým aktivitám, doporučen je pouze mírný pohyb. Není vhodné pít alkohol a kouřit.

Během a po ošetření

Lymfatická masáž začíná bazálním ošetřením spádových uzlin (viz. výše). Opomenutí této fáze může vést ke vzniku bolestí hlavy, únavě, zvracení až ke zhoršení stavu či dokonce vznik nového otoku. 

Při masáží musí lymfoterapeut pečlivě dodržovat pořadí hmatů a sílu tlaku. Postup závisí na diagnóze. Nicméně vždy se začíná v centrální části těla a postupuje se k periferii. V případě končetin se nejprve ošetřuje zdravá končetina a až poté nemocná, aby bylo možné lymfu směřovat do již vyčištěných a otevřených lymfatických cest a uzlin.

Délka manuální lymfodrenáže závisí na zdravotním stavu a diagnóze ošetřovaného. Běžně se pohybuje okolo 60 až 90 minut, ale může trvat i dvě a půl hodiny, je-li to potřeba. Ve většině případů se ošetření musí opakovat vícekrát. 

Po masáži je důležité dodržovat stejná doporučení jako před, to znamená dbát na pitný režim a odpočinkový režim, věnovat se jen mírným pohybovým aktivitám, nepít žádný alkohol a vyhýbat se cigaráte (nebo kouření výrazně omezit).

Vzdělávání a certifikace pro praktiky MLD

Manuální lymfodrenáž smí provádět odborníci s patřičným vzděláním a certifikátem o jeho úspěšném dokončení (lymfoterapeuti). Nejčastěji jsou to lékaři (lymfologové), zdravotní sestry, fyzioterapeuti a maséři, kteří prošli odborným kurzem manuální lymfodrenáže.

Jak se stát certifikovaným lymfoterapeutem

Lymfoterapeutem je všestranný odborník s pokročilými znalostmi z oblasti anatomie, kineziologie, biomechaniky, měl by velmi dobře znát anatomii lidského těla včetně fyziologie lymfatického systému. Pro získání certifikátu musí nejprve absolvovat některý z takzvaných nižších kurzů (například sportovní a rekondiční masáže). Až poté se může přihlásit na nadstavbový certifikovaný kurz manuální lymfodrenáže s akreditací MZČR.

Jak si vybrat kvalifikovaného terapeuta

Jdete-li na lymfodrenáž poprvé, zjistěte si délku praxe lymfoterapeuta, jaké kurzy absolvoval a kde získal praxi. Je lepší, pokud lymfoterapeut první roky působil pod dohledem zkušeného lymfoterapeuta s dlouholetou praxí. Ideální je předchozí zdravotnické vzdělání nebo zdravotnický kurz. Kvalitní lymfoterapeut umí srozumitelně a jednoduše zodpovědět dotazy týkající se fungování lymfatického systému.

Při prvním telefonickém nebo osobním kontaktu by se lymfoterapeut měl nejprve zajímat o váš minulý a současný zdravotní stav a vyloučit veškeré kontraindikace. Většinou jde o nějakou formu osobního dotazníku o nemocech, kontraindikacích a potížích. Až poté následuje objednání termínu. 

Dobrý lymfoterapeut vám vysvětlí, jak konkrétně vám může manuální drenáž pomoci. Na základě výsledků vyšetření a konzultací vám sestaví plán lymfodrenáže, tedy druh, četnost a délku léčby. Také by vás měl seznámit s úpravou stravy, pitném režimu, pohybových aktivitách, kompresních pomůcek na doma a dalšími radami, jak si s otoky můžete pomoci sámi. Dále by vás měl informovat o případných stavech, které mohou po ošetření nastat (např. únava, ospalost).

2 nejčastěji kladené otázky o manuální lymfodrenáži

Kolik stojí jedno ošetření manuální lymfodrenáže MLD?

Ceny za ošetření se hodně liší. Záleží na konkrétním lymfoterepeutovi či lymfologickém zařízení. Výslednou cenu ovlivňují zkušenosti a praxe lymfoterapueta, závažnost problémů, rozsah ošetření (ošetřované partie), délka jednoho ošetření, počet lymfodrenáží, délka kůry, ale také lokalita. Počítejte s cenou 1 000 Kč a výše za jedno ošetření trvající hodinu a déle. Při větším počtu ošetření je cena zpravidla výhodnější.

Kolikrát je třeba na manuální drenáž jít, aby fungovala?

Každý člověk vyžaduje jiný přístup. Lymfotereapeut by proto měl ke každému pacientovi přistupovat individuálně. Obecně platí, že základní kůra by měla trvat zhruba 2 měsíce (2 lymfatické drenáže týdně). Podle reakcí a výsledků pacienta se kůra po této době ukončí, změní na udržovací kúry cca 1x měsíčně nebo je-li třeba, se dál pokračuje v intenzivní léčbě. 

Srovnání manuální a přístrojové lymfodrenáže

HlediskoManuální lymfodrenážPřístrojová lymfodrenáž
TechnikaRuční přístup: Rytmické, lehké masážní techniky prováděné vyškoleným terapeutem.Mechanická stimulace: Využívá zařízení, jako jsou kompresní návleky nebo pumpy, k vyvíjení tlaku a stimulaci lymfatického toku.
Přesnost a přizpůsobeníVysoká přesnost: Terapeuti mohou techniku přizpůsobit konkrétním potřebám a problémovým oblastem.Omezené přizpůsobení: Přístroje mohou nabízet přednastavené programy, což poskytuje menší flexibilitu pro přizpůsobení na základě individuálních požadavků.
Oblasti použitíVšestrannost: Použitelnost na různé oblasti těla, což umožňuje cílenou léčbu.Typicky lokalizované: Přístroje jsou často určeny pro konkrétní části těla, což omezuje rozsah jejich použití.
Hloubka stimulacePovrchová stimulace: Primárně působí na povrchové lymfatické cévyHluboká a povrchová stimulace: V závislosti na přístroji může poskytovat kombinaci hluboké a povrchové stimulace.
Smyslový zážitekSmyslný a uvolňující: Manuální techniky často poskytují smyslový zážitek, který může přispět k uvolnění.Mechanický vjem: Někteří jedinci mohou strojovou stimulaci považovat za méně taktilní a pohlcující.
Požadavky na dovednostiZkušení odborníci: Vyžaduje vyškolené specialisty s odbornými znalostmi lymfatického systému.Uživatelsky přívětivé: Strojová zařízení mohou používat osoby s minimálním školením, což je činí přístupnějšími pro domácí použití.
CenaOdměna specialistů: Platba za proceduruPočáteční investice: Počáteční náklady na zakoupení přístroje, ale potenciální dlouhodobé úspory při domácím používání.
DostupnostOmezená dostupnost: Vyžaduje plánování masáže s vyškolenými odborníky.Pohodlné domácí použití: Některé přístroje umožňují uživatelům provádět lymfodrenáž doma, což umožňuje častější a pohodlnější přístup.
Možnosti intenzityRůzná intenzita: Specialisté mohou upravit tlak na základě individuálních potřeb a únosnosti.Řízená intenzita: Uživatelé mohou často ovládat intenzitu přístroje, ale nemusí poskytovat takové nuance nastavení, jaké může nabídnout specialista.

Závěrečné shrnutí: Manuální drenáž prospívá fyzickému i psychickému zdraví

 • Jde o speciální jemnou hmatovou techniku, která obnovuje a stimuluje činnost lymfatického systému v podkoží. Nesmí vyvolávat prokrvení ani bolest.
 • Využívá se ve zdravotnictví, sportovní medicíně, estetické chirurgii i kosmetických salónech.
 • Pomáhá snižovat otoky (lymfedémy) a s nimi související potíže. Zlepšuje, vypíná a omlazuje kůži (celulitidu, vrásky, akné a další). Urychluje zotavovací proces po nemoci a zranění.
 • Manuální lymfodrenáž je nejen léčebná, ale také regenerační a relaxační technika, která zlepšuje fyzické zdraví a podporuje duševní pohodu.
Monika Šaríková