Jak probíhá lymfodrenáž?

Lymfodrenáž, technika zaměřená na optimalizaci lymfatického systému, nabízí různé metody pro dosažení zdravého toku lymfy v těle. Manuální, přístrojová a domácí lymfodrenáž se staly populárními metodami péče o lymfatický systém. Každá z těchto metod má své vlastní výhody a způsoby aplikace, které mohou přinést úlevu a podporu v boji proti otokům, zánětům a celkovému zlepšení zdraví. V článku si podrobně popíšeme jednotlivé typy lymfodrenáže a řekneme si, pro koho jsou vhodné. 

1. Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž provádí vyškolený terapeut ručně. Tato technika využívá jemných, rytmických pohybů a tlaků k podpoře toku lymfy v těle. Pracuje se specifickými lymfatickými uzlinami a cévami, aby se odstranily nahromaděné tekutiny v podkoží, toxiny a odpadní látky z tkání.

Výhody manuální lymfodrenáže:

 • Personalizovaná péče: Každý terapeut dokáže přizpůsobit techniku podle individuálních potřeb pacienta a cílů léčby.
 • Bezpečnost: Jemné pohyby a nízký tlak minimalizují riziko vedlejších účinků nebo zranění.
 • Účinnost: Manuální lymfodrenáž může být účinná při snižování otoků, zlepšení cirkulace, odstranění toxických látek a podpoře imunitního systému.
 • Relaxace: Mnoho pacientů považuje terapii za uklidňující a relaxační zážitek.

Nevýhody manuální lymfodrenáže:

 • Závislost na terapeutovi: Pro dosažení maximálních výsledků je obvykle nutná pravidelná návštěva terapeuta, což může být časově i finančně náročné.
 • Omezená dostupnost: V menších městech může být obtížné najít terapeuta specializovaného na manuální lymfodrenáž.
 • Nedostatečné otevření uzlin: Největší potíže může vyvolat neprovedené bazální ošetření krku před masáží, které musí být provedeno před každou, ruční i přístrojovou lymfatickou masáží. 

2. Přístrojová lymfodrenáž

Přístrojová lymfodrenáž (někdy také presoterapie) představuje moderní přístup k podpoře lymfatického systému, pomocí speciálních zařízení. Tyto přístroje obvykle využívají technologii pneumatické komprese nebo vibrační masáže k simulaci pohybu lymfy v těle a k podpoře odtoku lymfy z lymfatických uzlin.

Při pneumatické kompresi se využívá střídavý tlak vzduchu, který se aplikuje na končetiny i celé tělo pomocí speciálního obleku. Tlak střídavě stlačuje a uvolňuje tkáně, což napomáhá pohybu lymfy a odvodňování. Obvykle celému procesu předchází krátká ruční masáž pro otevření mízních uzlin. Některé přístroje používají vibrační nebo oscilační pohyby k stimulaci lymfatických uzlin a cév. Vibrace podporují pohyb lymfy a zlepšují cirkulaci tekutin v těle.

Výhody přístrojové lymfodrenáže:

 • Automatizovaný proces: Přístrojová lymfodrenáž nevyžaduje přímou účast terapeuta. Některé přístroje se dají zakoupit i pro domácí využití. 
 • Konzistence: Díky programovatelným nastavením přístroje lze dosáhnout konzistentního tlaku a rytmu, což může zlepšit účinnost léčby.
 • Menší náklady: Vzhledem k menší potřebě času terapeuta v průběhu terapie (jen na začátku při otevření lymfatických uzlin) je levnější než manuální lymfodrenáž. Cena je ovlivněná i tím, že obsluha lymfodrenážního přístroje nemusí mít tolik zkušeností.

Nevýhody přístrojové lymfodrenáže:

 • Omezení účinnosti: Přístrojová lymfodrenáž může být méně účinná než manuální metoda, zejména u pacientů s komplexními problémy lymfatického systému.
 • Omezená personalizace: Přístroje nejsou schopné poskytnout individuální péči a přizpůsobit na vyšší úrovni specifickým potřebám každého pacienta tak jako terapeut při manuální lymfodrenáži.
 • Kvalita strojů a personálu: nehlídaná kvalita přístrojů nebo znalostí personálu, který je obsluhuje a měl by každého pacienta správně poučit a manuálně otevřít uzliny

3. Domácí lymfodrenáž

Domácí lymfatická masáž je skvělý způsob, jak si zlepšit zdraví v pohodlí svého domova a podle vlastních časových možností. Kromě pořízení menších pomůcek, jako jsou masážní válečky atp. vás nic víc nestojí. 

Pokud by vás domácí lymfatická masáž a její techniky zajímaly více, přečtěte si tento článek.

Výhody domácí lymfatické masáže:

 • Flexibilita: Možnost provádět masáž doma vám umožňuje integrovat terapii do vašeho každodenního života a přizpůsobit ji vašim individuálním potřebám.
 • Nízké náklady: Ve srovnání s návštěvami terapeuta nebo pořízením speciálního přístroje může být domácí lymfatická masáž finančně přístupnější možností.
 • Kontrola: Máte vždy kontrolu nad procesem masáže a můžete si vybrat techniky, které vám nejlépe vyhovují.

Nevýhody domácí lymfatické masáže:

 • Potřeba vzdělání: Správné provedení domácí lymfatické masáže vyžaduje znalost správných technik a postupů, což může vyžadovat delší čas strávený samostudiem.
 • Omezená účinnost: Bez odborného dohledu a správného porozumění technik může domácí lymfatická masáž být méně účinná než terapie prováděná profesionálem.
 • Riziko chyb: Nesprávné provedení masáže, nedostatečné otevření mízních uzlin a ignorování kontraindikací.
 • Domácí lymfatická masáž může být efektivním doplňkem profesionální léčby, ale je důležité mít na paměti správné postupy a hledat případně radu odborníka.

Srovnání všech druhů lymfodrenáže

ParametrManuální Přístrojová Domácí 
EfektivitaVysokáStřední až vysokáNízká až střední
Pohodlí a dostupnostVyžaduje návštěvu terapeuta, omezená dostupnostMéně pohodlná, dostupnější na více místechPohodlná a dostupná
NákladyVysokéStředníNízké 
Možnost personalizace Vysoké, terapeut může přizpůsobit léčbu individuálním potřebámOmezené, přístroj nedokáže poskytnout individuální péčiOmezené, závislé na znalostech jednotlivce o správných technikách

Využití a indikace jednotlivých druhů lymfodrenáže 

Manuální lymfatická masáž

Manuální lymfodrenáž má široké uplatnění v lékařské praxi. Nejčastěji se doporučuje pro pacienty trpící lymfedémem, což je stav, při kterém dochází k abnormálnímu hromadění tekutin v tkáních. Tento stav může být důsledkem chirurgických zákroků, infekcí nebo jiných zdravotních problémů, které narušují normální funkci lymfatického systému. Manuální lymfodrenáž je také často indikována pro pacienty s onemocněními, jako je lymfatická stagnace nebo pro ty, kteří se zotavují po plastických chirurgických zákrocích.

Manuální lymfatická masáž se uplatňuje také pro wellness a “beauty” účely, třeba pokud potřebujete zmírnit celulitidu. Manuální lymfatická masáž obličeje je také velmi populární v kosmetických salonech, kde je využívána pro svůj anti-aging efekt. 

Přístrojová lymfatická masáž

Stejně jako u řady jiných zákroků, také u lymfodrenáže si můžeme pomoci moderní technikou. Přístrojová masáž lymfy se používá jako doplněk nebo alternativa k manuální lymfatické masáži. Tento typ lymfodrenáže je často využíván ve fyzioterapii, rehabilitaci a v estetickém průmyslu. Přístrojová lymfodrenáž je prospěšná pro lidi s chronickými stavy jako je lymfedém a také pro ty, kteří hledají úlevu od otoků a zlepšení cévního oběhu. Zatím nebyla vyvinuta přístrojový masáž obličeje, v této oblasti má tedy navrch manuální lymfatická masáž. 

Domácí lymfodrenáž

Je tu pro všechny, kteří si ji chtějí dopřávat pravidelně, preventivně, ale nemohou si ji často dovolit nebo nemají čas na časté návštěvy terapeuta. Je nejvhodnější pro ty, kteří chtějí pravidelně a v pohodlí domova udržovat svůj organismus v rovnováze, pravidelně jej pomocí lymfy detoxikovat a také chtějí zatočit s pomerančovou kůží. 

Bezpečnost a kontraindikace

I když je lymfodrenáž obecně bezpečná terapeutická metoda, existují určité skupiny jedinců, kteří by se měli některým druhům této terapie vyhnout. Patří sem pacienti s akutními infekcemi, vysokým krevním tlakem, srdečním selháním nebo trombózou. Také těhotné ženy by měly být opatrné, zejména pokud jde o intenzivní lymfodrenáž celého těla. Je důležité, aby se každý jedinec, který uvažuje o lymfodrenáži, poradil se svým lékařem, aby zjistil, zda je pro něj tato terapie vhodná.

Při provádění manuální lymfodrenáže je klíčové dodržovat správnou techniku a míru tlaku, aby se minimalizovalo riziko podráždění kůže nebo tkání. Při použití přístrojové lymfodrenáže je důležité správně nastavit parametry zařízení a sledovat reakci pacienta. Kromě toho je důležité dodržovat hygienická pravidla, aby se minimalizovalo riziko infekce. 

U manuální i přístrojové drenáže si přečtěte recenze na studia, kosmetické salóny i terapeuty samotné. Při domácí lymfatické masáži dbejte na dodržení správného postupu a nikdy lymfatickou masáž neprovádějte, pokud máte poranění kůže. Pokud se u vás objeví nežádoucí účinky nebo komplikace, okamžite je konzultujte se svým lékařem. 

Před zahájením jakéhokoliv typu lymfodrenáže je nezbytné konzultovat váš zdravotní stav s odborníkem, jako je lékař nebo fyzioterapeut. Tito odborníci obvykle provedou důkladné vyšetření a poskytnou vám individuální doporučení ohledně nejvhodnějšího typu lymfodrenáže. Konzultace s odborníkem je zvláště důležitá pro pacienty s existujícími zdravotními problémy nebo lékařskými indikacemi, jako jsou například srdeční onemocnění, diabetes nebo onkologická onemocnění. 

Závěr

Je důležité si uvědomit, že pouze lymfodrenáží svůj zdravotní stav nezměníte. Ačkoli je lymfatická masáž velmi účinná terapeutická metoda, je důležité ji kombinovat s návyky zdravého životní stylu. Nesázejte proto pouze na rozpohybování lymfatického systému, zahrň do svého života dostatek pohybových aktivit, zdravou stravu a mentální pohodu.